NEKAJ ZANIMIVOSTI O CERKVI

Slikovita cerkvica sv. Janeza Krstnika je podružnica župnije Srednja vas v Bohinju. Stoji na vzpetinici ob Bohinjskem jezeru in skupaj s kamnitim mostom predstavlja eno izmed največjih znamenitosti Bohinja. Zgrajena je bila že pred letom 1300 in predstavlja pomemben kulturno zgodovinski spomenik, zato je tudi spomeniško zaščitena.

V cerkvi najdemo različne sloge, od romantike do baroka. Zelo zanimiva je lesena glava Janeza Krstnika iz leta 1380, ki jo hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Znamenitost cerkve so tudi freske, najstarejše so iz 13. stoletja. Naslikanih je tudi približno 72 različnih svetnikov in drugih motivov. V treh plasteh so na južni zunanji steni naslikani trije sv. Krištofi. Ta svetnik je zavetnik romarjev, popotnikov, voznikov, nosačev, splavarjev in čolnarjev…

Komentarji so onemogočeni.