NEKAJ ZNAMENITOSTI O CERKVI SV. JANEZA KRSTNIKA OB BOHINJSKEM JEZERU

Slikovita cerkvica sv. Janeza Krstnika je podružnica župnije Srednja vas v Bohinju. Stoji na vzpetinici ob Bohinjskem jezeru in skupaj s kamnitim mostom predstavlja eno izmed največjih znamenitosti Bohinja. Zgrajena je bila že pred letom 1300 in predstavlja pomemben kulturno zgodovinski spomenik, zato je tudi spomeniško zaščitena.

V cerkvi najdemo različne sloge, od romantike do baroka. Zelo zanimiva je lesena glava Janeza Krstnika iz leta 1380, ki jo hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Znamenitost cerkve so tudi freske, najstarejše so iz 13. stoletja. Naslikanih je tudi približno 72 različnih svetnikov in drugih motivov. V treh plasteh so na južni zunanji steni naslikani trije sv. Krištofi. Ta svetnik je zavetnik romarjev, popotnikov, voznikov, nosačev, splavarjev in čolnarjev…

VIDEO

BELI HUDIČ

Na notranji strani slavoloka cerkve sv. Janeza buri domišljijo bel hudič, ki Kajnu sedi za vratom in mu prišepetava morilske naklepe. To posebnost si je z zanimanjem ogledal tudi znameniti francoski pisatelj Jean Paul Sartre, ko se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja mudil v Bohinju.

Profesorica Marija Cvetek, takrat še dijakinja, je njemu in njegovim spremljevalcem razkazovala cerkev.

In ko so zagledali belega hudiča, so nekateri to barvo prisodili mitološkim prispodobam, drugi pa so ugibali, ali ni morda črna barva skozi stoletja obledela. Ko sem pripomnila, da bi potem obledela še kje drugje, so bili mnenja, da se je najbrž to tudi zgodilo, a drugje to ni tako zelo opazno kakor pri hudiču.

OGLEDI CERKVE

MAJ (petek, sobota, nedelja): od 9.00 do 18.00
JUNIJ, JULIJ, AVGUST (vsak dan) od 9.00 do 21.00
SEPTEMBER (petek, sobota, nedelja): od 9.00 do 18.00

Ogled izven sezone je možen po dogovoru.

VSTOPNICE

Vstopnice kupite v naši trgovini.

cerkev 2,50€
zvonik z razgledom 2,50€
cerkev + zvonik z razgledom 4,00€

Za skupinski ogled z vodenjem se lahko naročite na tej povezavi.

ZVONIK

V cerkvi Janeza Krstnika omogočamo atraktiven dvig po stopnicah v zvonik. Ta je visok 35 m in omogoča panoramski razgled na okolico cerkve, Bohinjsko jezero in okoliške gore. Cena za »vzpon« v zvonik je 2,00€ na osebo.

TRGOVINA S SPOMINKI

V mali trgovini znotraj cerkve lahko kupite preprosta in lepa darila, spominke ter nabožne predmete.

SVETE MAŠE

V cerkvi sv. Janeza Krstnika:
29. 4. 2018 ob 15.00
24. 6. 2018 ob 10.00
29. 8. 2018 ob 10.00

Ostale svete maše v naši župniji:
Ponedeljek, 19.30, sv. Marjeta v Jereki
Torek, 19.30, sv. Pavel v Stari Fužini
Sreda, 19.30, župnijska kapela v Srednji vasi
Četrtek, 7.00, župnijska kapela v Srednji vasi
Petek, 19.30, župnijska kapela v Srednji vasi
Sobota, 19.30, župnijska kapela v Srednji vasi
Nedelja (od 1.7. do 2.9.)
7.00, župnišče v Srednji vasi
9.00, župnijska cerkev sv. Martina
11.00, cerkev sv. Duha ob Boh. jezeru

16.00, kapela na Uskovnici
19.30, cerkev sv. Pavla v Stari Fužini

11. 8., ob 11.00, sveta maša na planini Vogar pri koči
15. 8., praznik Marijinega vnebovzetja – nedeljski urnik sv. Maš
18. 8., ob 11.00, sveta maša na planini na Kraju

POROKE

V cerkvi svetega Janeza se lahko poročite in pred Bogom potrdite vašo ljubezen ter si tako ustvarite nepozabni dan vašega življenja.

DAROVI ZA SVETE MAŠE
IN PRIŽIGANJE SVEČK

Pri recepciji v cerkvi lahko darujete za svete maše. Te bodo darovane v cerkvi sv. Janeza Krstnika ali drugje. Prav tako lahko v cerkvi prižgete svečko, ki simbolizira vašo prisotnost pri velikem svetniku.

KDO JE SVETI JANEZ KRSTNIK

Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o njem izrekel Jezus: »Resnično, povem vam: med rojenimi od žene ni vstal nobeden večji kot Janez Krstnik.« Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze: prvim so bile dane obljube o Odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali. Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik, videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo torej, zakaj Cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo: 24. junija obhaja slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika, 29. avgusta pa se spominja njegovega mučeništva, njegovega rojstva za nebesa.

Bil je »glasnik rojstva in smrti« božjega Sina. Angleški duhovni pisatelj sv. Beda Častitljivi, ki je umrl leta 735, razlaga: »S svojim rojstvom je napovedal Kristusovo rojstvo, s svojim oznanjevanjem je naznanil Kristusovo oznanjevanje, s krstom je pričal za Kristusa. Končno je tudi s svojim trpljenjem prerokoval Kristusovo trpljenje. Ni dvoma, da je Janez Krstnik pretrpel zapor in spone zaradi pričevanja za Odrešenika. Sicer preganjalec ni zahteval, naj se Kristusu odpove, ampak naj se odpove resnici; vendar je umrl za Kristusa. Kristus namreč zatrjuje: Jaz sem resnica.«

MOLITEV K SVETNIKU

Vsemogočni Bog,
svetega Janeza Krstnika si poklical,
da bi Kristusu Gospodu
pripravil popolno ljudstvo;
V njegovem predhodniku svetem Janezu
slavimo tvojo veličastnost. Med rojenimi od žená
si ga odlikoval s posebno častjo.

Že pred rojstvom se je vzradoval
bližine Odrešenika človeštva in s svojim rojstvom
mnogim prinesel veselje. Edini izmed vseh
prerokov je pokazal Jagnje, ki odrešuje svet.